• ایمیل: info@aryandt.com

  • تلفن: ۵-۶۶۵۶۹۷۳۴ / ۶۶۵۹۴۷۱۸

  • فکس: ۶۶۵۹۴۷۱۹

تكنولوژي Phased Array ارائه دهنده يك مزيت تكنيكي در بازرسي جوش در مقايسه با روش قديمي اولتراسونيك است . پرتو صوتي در Phased Array توانائي راهنمائي شدن ،‌اسكن كردن ،‌پيچ خوردن و متمركز شدن را بصورت الكترونيكي دارد .توانايي راهنمائي شدن پرتو ،‌زاويه هاي پرتوهاي انتخابي را بگونه اي هدايت مي كند كه در حين حركت بصوت عمود به بعضي عيوب قابل پيش بيني برخورد كرده و آنها را نمايان سازد كه اين امر خصوصاً در مورد LOF قابل بيان است. اسكن الكترونيكي (Liner يا در حالت خطي ) اين قابليت را دارد كه به سرعت جوش ها را پوشش دهد . اسكن زاويه اي ( كه معمولاً بصورت Sectional يا Azimuthally بيان مي گردد ) اين توانائي را دارد كه يك نقشه (Map) كلي از جوش ها تحت زاويه مناسب بدست دهد تا اكثر عيوب احتمالي در آن ديده شود . تمركز الكترونيكي (Electronic Focusing) اين قابليت را ايجاد مي كند كه شكل و اندازه عيوب در محلهايئي كه انتظار داريم را نمايش بدهد . در ه رحال تكنيك Phased Array قابليت عيب يابي را در حداقل زمان ممكن را دارد . بازرسي هاي خاص به راحتي به روش Phased Array قابل انجام هستند به اين صورت كه با افزودن دسته پرتوصوتي براي پوشش دادن سطح بيشتري از جوش ، تحت زاويه گوناگون ، بازرسي هاي متقارن و يا حتي تست توسط چند تست توسط چند پروب پشت سر هم (Tandem Probe ) انجام مي شوند.

نام تعدادی از پروژه های انجام شده یا در حال اجرا به عنوان نمونه به شرح زیر می باشد:

  • التراسونیک پیشرفته - ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین - شرکت رادمان
  • التراسونیک پیشرفته - ایستگاه تقویت فشار گاز سمنان - شرکت رادمان
  • التراسونیک پیشرفته - مخازن تحت فشار - شرکت نماد صنعت سدید