• ایمیل: info@aryandt.com

  • تلفن: ۵-۶۶۵۶۹۷۳۴ / ۶۶۵۹۴۷۱۸

  • فکس: ۶۶۵۹۴۷۱۹

تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test) یا به اختصار MT به همراه تست مایعات نافذ، برای تست عیوب سطحی و زیر سطحی در جوش ها کاربرد فراوان دارد. در مورد مواد فرومغناطیسی، روش تست ذرات مغناطیسی به خاطر قابلیت آن در پیدا کردن عیوب زیر سطحی که به سطح راه پیدا نکرده اند ترجیح داده می شود به خاطر وجود این مزیت نسبت به تست مایعات نافذ، برای تمام مواد فرو مغناطیسی استفاده از تست ذرات مغناطیسی روش مرسومی می باشد.

برخی مزایا:

  • کم هزینه و روشی قابل اعتماد برای ترک های سطحی مواد مغناطیس
  • روند کار نسبتا سریع و ساده است و نتیجه در همان لحظه مشخص می گردد.
  • قابل حمل است

برخی معایب:

  • فقط برای مواد مغناطیسی قابل اجرا است
  • میدان مغناطیسی باید به درستی جهت گیری شود
  • مواد قابل احتراق