• ایمیل: info@aryandt.com

 • تلفن: ۵-۶۶۵۶۹۷۳۴ / ۶۶۵۹۴۷۱۸

 • فکس: ۶۶۵۹۴۷۱۹

این روش یکی از پر کاربرد ترین روش های تست های غیر مخرب برای ردیابی عیوب داخلی مانند حفره های گازی است. عیوب صفحه ای نیز می توانند با جهت گیری مناسب توسط رادیوگرافی ردیابی شوند این روش هم چنین برای پیدا کردن تغییرات ترکیب در مواد، ضخامت سنجی، تعیین محل قطعات اضافی یا معیوب که در داخل دستگاه ها وجود دارند و از دید پنهان هستند استفاده شود مزیت اولیه استفاده از پرتوهای یونیزه کننده در تست های غیر مخرب این است که می توان با استفاده از این پرتوها در اجسام با اشکال مختلف و اندازه های میکرونی قطعات الکترونیکی تا گلوله های بسیار بزرگ یا ساختارهای نیروگاهی استفاده کرد.

تعدادی از پروژه های انجام شده یا در حال اجرا به عنوان نمونه به شرح زیر می باشد:

پرتونگاری مخازن تحت فشار

 • شرکت گرماگستر
 • شرکت نماد صنعت سدید
 • شرکت ظفران
 • شرکت آسه صنعت
 • شرکت آهن سان
 • شرکت فن نیرو
 • شرکت آهن سای
 • شرکت زلال ایران

پرتونگاری (خطوط لوله)

 • خط لوله انتقال گاز 30 اینچ بیرجندبه سربیشه – شرکت عسفور
 • خط لوله انتقال گاز 12 اینچ سربیشه به اسدیه – شرکت عسفور
 • خط لوله انتقال گاز 12 اینچ صفاشهر به سده – شرکت رامجرد گاز
 • خط لوله انتقال گاز 36 اینچ ایرانشهر به زاهدان – شرکت رادنیروی کرمان
 • خط لوله انتقال گاز 36 اینچ صفادشت – شرکت عمران پادیز
 • ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین – شرکت رادمان
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سمنان – شرکت رادمان
 • ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم – شرکت سکاف